Raporlar

Raporlar2022-08-13T23:01:01+03:00

Raporlar

SACD aşağıdaki konu ve başlıklarla ilgili 3 ayda bir aydınlatıcı raporlar yayınlar:
– Güvenli çevre ve geri dönüş koşulları
– Özellikle rejim kontrolündeki bölgelerde Suriye’deki güvenlik durumları
– Yaşam koşulları
– Demografik değişimler
– Savaş ekonomisi ve Suriye’deki yolsuzluklar

Raporlar rejim bölgeleri dahil olmak üzere, tamamıyla Suriye içerisinden özgün bilgi ve verilere dayanarak, zengin uzman analizleriyle anlaşılır ve hedefe yönelik, bölgesel ve uluslararası yasa yapıcılara yönelik hazırlanıyor.

Go to Top