Yapımız

Derneğimiz, meşruiyet inşa etmek, göç etmek durumunda kalmış toplulukları harekete geçirmek ve etkili savunuculuk hizmetleri sağlamak üzerine makul, çevik ve organik bir yapıya sahiptir. Yapımız tüm Dernek için ortak bir vizyon ve anlatı oluşturmaya yardımcı olmakla beraber, Suriye’deki her bölge ve ilin kendine has özelliklerini tanır ve Suriye’nin her bir köşesinin kişilik özellikleri ve mirasının parlaması ve milli bir gayeyi desteklemek maksadıyla tabandan tavana, özgün bir meşruiyet oluşturma yolunda katkıda bulunması için alan ve mekanizmalar sağlar.

Derneğimizin temel yapı taşları:

Yerel Meclis: Derneğimizin aşağıda yazılı bulunan bireysel standartlarına uyan, bölgesindeki toplum üzerinde en etkili bazı kişiliklerden oluşan bir topluluktur:

  • Temel hakları müdafaa değerlerine uygunluk konusunda temiz bir sicil
  • Topluluğunda kusursuz bir itibara sahip olma
  • Her nevi suçlama veya yozlaşma algısından bağımsız
  • Topluluğunda söz sahibi olma
  • Mesleki alanında önde gelen biri olma.

“Yerel Meclis”, dernek içindeki meşruiyet inşa eden, vizyonu ve anlatıyı yayan temel seçim organı olmanın yanı sıra Derneğimizin eylemlerini etkileyen müzakere ve kararlar için de açık bir forumdur.

Yerel Mütevelliler: Görevdeşleri tarafından stratejiler geliştirmek ve bu stratejilerin uygulanmasına yönelik çalışmalara ve faaliyetlere öncülük etmek ve gerektiğinde Derneğimizi temsil etmek üzere seçilen, her daim “Yerel Meclis” üyeleri ile istişare halinde olan “Yerel Meclis” üyeleridir. Mütevelliler gönüllülerden oluşur.

Genel Mütevelli Heyeti: “Heyet”, her ilden belirli sayıda olacak şekilde “Yerel Mütevelliler”den oluşur (mevcut durumda her ilden 2 Mütevelli). Yerel görevdeşleri tarafından seçilirler. “Heyet”, derneğin genel stratejisinin belirlenmesinden ve bu stratejinin uygulanmasının izlenmesinden sorumludur. “Heyet” aynı zamanda “Yerel Meclisler” ile istişare halinde olarak Derneğimizdeki karar alma süreçlerinden de sorumludur. “Heyet” üyeleri Derneğimizi resmi olarak temsil etmek ile görevlidirler.

Program Yönetim Ekibi: Derneğimiz içerisindeki mesleki iş ekibidir. Aşağıdaki birim ve kollardan oluşur:

  • İletişim Birimi
  • Hukuk Birimi
  • Veri Toplama ve Analiz Birimi
  • Ortaklık Programı Kolu
  • Gençlik Kolları

Bölgesel ve Uluslararası Savunuculuk Ekibi: Ev sahibi ülkelerdeki Derneğimiz üyelerinden oluşan alanında uzman savunuculuk ekipleridir. “Program Yönetim Ekibi” ve Derneğimizin diğer üyelerinin de desteğiyle, bu ekipler, farklı ülke ve uluslararası kuruluşa ayrı ayrı tasarlanmış özgün hukuki stratejilerini uygularlar.