Reports

Raporlar

SACD aşağıdaki konu ve başlıklarla ilgili 3 ayda bir aydınlatıcı raporlar yayınlar:
– Güvenli çevre ve geri dönüş koşulları
– Özellikle rejim kontrolündeki bölgelerde Suriye’deki güvenlik durumları
– Yaşam koşulları
– Demografik değişimler
– Savaş ekonomisi ve Suriye’deki yolsuzluklar

Raporlar rejim bölgeleri dahil olmak üzere, tamamıyla Suriye içerisinden özgün bilgi ve verilere dayanarak, zengin uzman analizleriyle anlaşılır ve hedefe yönelik, bölgesel ve uluslararası yasa yapıcılara yönelik hazırlanıyor.

Reports

Brifing ve Analizler

SACD, dünyanın dört bir yanındaki yerinden edilmiş Suriyelilerin durumunu sürekli olarak izlemekte, yerinden edilmiş kişilerin hayatlarını etkileyen en alakalı ve etkili konulara ışık tutmakta ve ana aktörler ve paydaşlardan uygun eylem çağrısında bulunmaktadır.

Karar vericileri ve politika yapıcıları mevcut yerlerinde yerinden edilmiş Suriyelilerin gerçekliği hakkında proaktif olarak bilgilendirmek ve yerinden edilmiş Suriyelilerin mevcut durumunu etkileyen acil sorunları ele almak ve onları insan haklarının devam eden ihlallerinden korumak için kapsamlı önerilerde bulunmak için ve medeni haklar; SACD, mülteciler ve ÜİYOK’lerin güncel olaylarına dayalı olarak gerektiğinde brifingler ve analizler yayınlar ve gerekli önerilerle birlikte