Vatandaşlık Onuru ve Hakları Derneği’nin “Onurlu Dönüş ve Siyasi Sürecin Ölümü” başlıklı kapsamlı raporu, Suriyeli mültecilerin Suriye rejimi ile normalleşme olasılığına yönelik görüşlerini ve tutumlarını ortaya koymaktadır.

Ülkede Şubat 2023’te meydana gelen yıkıcı depremin ardından ve değişen jeopolitik manzarada, milyonlarca mültecinin on yılı aşkın süredir devam eden çatışma nedeniyle normalleşme çabalarına yönelik endişelerini ve korkularını artırdı. Bu kapsamlı rapor, Suriyeli mültecilerin – Suriye, Türkiye ve Lübnan genelinde 3500 kişinin görüşlerine dayanarak – normalleşme çabalarına kesin bir reddi vurgulamakta ve aynı zamanda onların karşılaştığı zorlu koşulları ve güvenli ve onurlu bir gelecek arayışlarını öne çıkarmaktadır.

Ana Sonuçlar:

 • Anketin ulaştığı en önemli sonuç, ankete katılan Suriyeli mültecilerin büyük çoğunluğunun, tüm yerleşim yerlerinde, mevcut bölgelerinde istikrarlı hissetmedikleri ve insan onuruna uygun yaşam koşullarına sahip olmadıkları bir gerçeğidir. Ancak, hala bu mültecilerin Esad rejiminin yönetimi altında geri dönmeyi düşünmedikleri görülmektedir.
 • Ankete katılan Suriyeli mültecilerin büyük çoğunluğu, Arap ülkelerinin rejimle normalleşse bile, rejimin kontrolündeki bölgelere dönmenin mümkün olmadığına inanmaktadır. Anket kapsamındaki Suriyelilerin yaklaşık %93’ü, anavatanlarına dönmek için herhangi bir çaba göstermeyi durdurmuştur.
 • Anket kapsamında yer alan Suriyelilerin %92’si, bazı Arap ve bölgesel ülkelerin rejimle normalleşmesinin dönüş konusundaki duruşlarını değiştirmeyeceğini belirtmektedir. Ayrıca, anketin kapsadığı Suriyelilerin %92’si, uluslararası toplumun tam bir normalleşme gerçekleştirmesi durumunda bile, anavatanlerine geri dönmeyeceklerini ifade etmiştir.
 • Anket kapsamında yer alan Suriyeli yerden edilmişlerin %65’inin geri dönüşü için öncelikli bir koşul, Suriye’de güvenli bir ortamın oluşturulmasıdır. Ancak, Suriyeli yerden edilmişlerin büyük çoğunluğu için tutuklu durumu endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Mültecilerin çoğunluğu, yani %61’i, tutuklu ve zorla kayıp kişilerin durumlarının açıklanmasının, geri dönüşleri için önceden sağlanması gereken bir şart olduğunu düşünmektedir.
 • Suriyelilerin büyük bir çoğunluğu politik çözüme olan güvenlerini hızla kaybediyor. Bununla birlikte, hesap verebilirlik ve tutuklu ve kayıp kişilerin kaderi konusundaki önemleri konusunda kararlılar.

Uluslararası aktörler için öneriler :

 • • Suriye krizine ve özellikle mülteci sorununa çözüm olarak Esad rejimi ile normalleşme fikrine karşı açık ve kesin bir reddi ifade etmek önemlidir. Bu yaklaşım, istikrarsızlık ve göçün artmasına neden olacaktır. Bu nokta, Suriye meselesinde anahtar role sahip olan batılı ve bölgesel taraflar tarafından dikkate alınmalıdır.
 • Suriye’de barış ve siyasi geçişin tek yolu olarak BM Güvenlik Konseyi Kararı 2254’ün (ve Suriye ile ilgili diğer kararlar ve düzenlemeler, “Cenevre Bildirisi” gibi, BM Güvenlik Konseyi Kararı 2118 gibi) güçlü ve açık bir şekilde uygulanması. Bu, sadece uluslararası meşruiyeti sağlamakla kalmaz, aynı zamanda Suriye halkını güvende hissettirip siyasi süreçteki başlıca uluslararası garantörlere yeniden güven duymalarını sağlamak için de önemlidir.
 • Suriye’nin insan hakları ihlalleri konusundaki hesap verebilirliği zayıflatabilecek veya Suriyeli mültecilerin geri dönüşü ve siyasi çözüm düşüncesinden uzaklaştırabilecek, kasıtlı veya kasıtsız olarak, Esad rejimi ile kademeli veya tam normalleşmeye yol açabilecek politik girişimlerden veya bu tür girişimlere katılmaktan kaçınılmalıdır.
 • Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olarak siyasi girişimleri desteklemek, bu tür girişimlere Suriyeli mültecilerin sesini etkili bir şekilde dahil etmenin ve siyasi sürecin bir parçası olarak çalışmanın önemini vurgulamak.
 • İnsani yardımların siyasallaştırılmamasına öncelik verilmek, Suriye içindeki yerinden edilmiş (ÜİYOK) kişilere ve ülke dışındaki mültecilere doğrudan destek sağlama odaklanmak. Ayrıca, insani yardım veya erken iyileşme programlarının dolaylı olarak Esad rejimiyle normalleşmeye yol açmasını önlemek.
 • Kuzeybatı ve Kuzeydoğu Suriye’deki mevcut etkileşimli insani yardım modelini, daha çok sürdürülebilirliğe odaklanan programlara dönüştürmek, yaşam koşullarında uzun vadeli iyileştirmeler sağlamak ve gelecekteki Suriyeli mülteci komşu ülkelere ve Avrupa’ya akınlarını önlemek için önemli bir adım olacaktır.
 • Kuzeybatı Suriye’de sağlam yönetişimi desteklemek amacıyla, seçilmemiş veya yaptırımlara tabi yetkililerle iş birliği yaparak, bölgedeki Suriyelilerin yaşam koşullarını ve güvenliğini iyileştirmeye yönelik projeleri ve programları desteklemek.
 • Suriyeli mültecilere bölgedeki ve Avrupa’daki destek ve korumayı artırmak, haklarını güvence altına almak ve ihtiyaçlarını karşılamak. Bu, daha fazla mülteci akışını önlemek için önemlidir.
 • Suriye rejimine yönelik hedefli yaptırımların sürdürülmesi ve insan hakları ihlalleri yapan herhangi bir fiiliyete dahil olmuş yetkililere genişletilmesi önemlidir. Bu yaptırımlar, insan hakları ihlallerinin sorumlularıyla ilgili büyük ilerlemeler kaydedilene ve tüm tarafların politik sürece etkili bir şekilde katılımıyla tüm Suriyeliler için güvenli bir ortam sağlanana kadar devam etmeli ve uygulanmalıdır.
 • Suriyeli mültecilerle ilgili uluslararası hukuki prensiplere sıkı sıkıya bağlı kalmak, özellikle komşu ülkelerde ve özellikle Lübnan’da zorla geri göndermeyi önlemek, aynı zamanda bazı Avrupa ülkelerinde Suriye’nin belirli bölgelerini güvenli olarak kabul etme eğiliminde olan tehlikeli adımlar atılmasını engellemek önemlidir.
 • Yerinden edilmiş Suriyelileri ve Suriye sivil toplumunu içeren siyasi süreçte kapsamlı Suriye diyalogunu desteklemek.

Brifingin tamamını okuyun