Suriye, özgür ve adil bir seçim yapmaktan çok uzak. Mevcut koşullarda güvenilir seçimler yapmak sadece imkansız bir hayaldir. Dolayısıyla, bu seçimler, rejimin diktatörlük yönetimini sağlamlaştırmayı amaçlayan gayri meşru bir uygulamadır. Tüm Suriyelilerin sadece oy kullanma hakkı değil, aynı zamanda Suriye’de yapılacak herhangi bir seçimin bir parçası olarak göreve aday olma, miting ve siyasi kampanyalar düzenleme ve siyasi tartışmalara katılma hakları da vardır. Fakat mevcut koşullar onları bu haklardan mahrum bırakmaktadır. Suriye’de güvenilir ve olası bir seçim noktasına ulaşmak için anayasal, güvenlik, lojistik ve yasal engeller de dahil birçok engelin aşılması gerekiyor. Bu engeller, Suriye’de kapsamlı bir siyasi çözüm için temel bir faktör ve ön koşul olan güvenli ortama bağlı unsurlardır. Bu nedenle, uluslararası toplum, en başta temel esas olarak güvenli ortam ile kapsamlı bir siyasi çözüme odaklanmalıdır.

SACD’ın halkla ilişkiler ekibinden Haya Atassi, bu konu hakkında IFES (Uluslararası Seçim Sistemleri Vakfı) çalışanı ve Seçim Uzmanı Hanna Roberts, Seçim Danışmanı Vladimir Pran, Suriye’yi takip eden Lübnanlı Gazeteci Kareem Chehayeb ve SACD Mütevelli Heyeti üyesi Dr. Hala Ghawi ile görüşme düzenledi.